Colchagua Valley

Situation: 
Centraal, in het zuiden van de Rapel-regio.

Dans le vignoble

Type(s) de sol: 
Vrij kalkrijke bodem met stenen en klei vermengd met vruchtbaar slib.