Casablanca Valley

Situation: 
Ten westen van de hoofdstad Santiago, iets hoger dan de andere wijnstreken.

Dans le vignoble

Type(s) de sol: 
Vrij kalkrijke bodem met stenen en klei, vermengd met vruchtbaar slib.